(FO) Lališ Róbert (24.04.1964)

Cabanova 3289, Bratislava-Dúbravka

Spisová značka, typ konania:
8K/75/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
od 12.01.2019
Stav konania:
12.01.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
08.10.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.01.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lališ Róbert, Cabanova 13F , Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--