Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/601/2018

(FO) Siváková Margita (20.02.1954)

Lenartov 121 , 08606 Lenartov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/601/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
04.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
04.10.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.10.2018 - Vyhlásený konkurz
04.02.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Siváková Margita, Lenartov 121 , 08606 Lenartov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--