(PO) TECHNOLOGYR Nitra, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36539805

Fraňa Mojtu 1, 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
3K/40/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Tóth
Správca:
--
Stav konania:
12.12.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
26.04.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
12.12.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO 35776005, Cintorínska 21, 81499 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--