Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/645/2018

(FO) Dochanová Slavomíra (09.09.1982)

J. Grešáka 25 , 08501 Bardejov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/645/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 11.09.2019
Stav konania:
22.10.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
17.10.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
22.10.2020 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 23.10.2018
do 10.09.2019
Navrhovatelia:
Dochanová Slavomíra, J. Grešáka 25 , 08501 Bardejov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie