Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/454/2018

(FO) Tokárová Monika (14.05.1973)

Za mostom 231/12 , 07617 Nižný Žipov

Spisová značka, typ konania:
32OdK/454/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
14.11.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
23.10.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.11.2018 - Vyhlásený konkurz
14.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Tokárová Monika, Za mostom 231/12 , 07617 Nižný Žipov, Slovensko
Lehoty:
27.12.2018 Štvrtok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
11.01.2019 Piatok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.01.2019 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie