(PO) Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze, IČO 36001708

Dubnica nad Váhom , 01841 Dubnica nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
6K/264/1998, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Tóth
Správca:
Stav konania:
12.06.2020 - Skončený process konania, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.11.1998 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
25.01.1999 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
12.06.2020 - Skončený process konania
Navrhovatelia:
Agner Vojtech, JUDr., Špitálska 10, P.O.BOX 4 , 81108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--