(PO) Drôtovňa, s.r.o., IČO 36280232

Galvaniho 41, 82104 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8K/80/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
26.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.10.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.04.2019 - Začaté konkurzné konanie
26.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 28.05.2019
do 25.07.2019
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--