Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/96/2018

(FO) Vančík Emil (16.09.1949)

Nový svet 3035, 94002 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
29OdK/96/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
15.11.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.10.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.11.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vančík Emil, Nový svet 3035, 94002 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--