Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/359/2018

(FO) Kulich Vladislav (11.04.1973)

Kapince 27, 95124 Kapince

Spisová značka, typ konania:
32OdK/359/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
Stav konania:
15.11.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.10.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.11.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Fülöpová Jana, Ing., Štefánikova tr.79 , 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--