Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/433/2018

(FO) Baláž Ján (19.02.1965)

Trenčianska ulica 2196, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
40OdK/433/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
13.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.10.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.11.2018 - Vyhlásený konkurz
13.02.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Baláž Ján, Trenčianska ulica 2196, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
26.11.2018 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
27.12.2018 Štvrtok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
03.01.2019 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
08.01.2019 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.01.2019 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--