Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/417/2018

(FO) Némethová Jana (21.02.1965)

Lipová 61 , 90042 Dunajská Lužná

Spisová značka, typ konania:
8OdK/417/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
11.12.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.10.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
advokát dlž. Mgr. Martin Černák () , Zochova 5 , 81103 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--