(PO) Cestovná kancelária BON TOUR s.r.o., IČO 47126841

Žerotínova bašta 13, 94001 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
28K/3/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
06.02.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
30.11.2018 - Začaté konkurzné konanie
06.02.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 12.12.2018
do 05.02.2019
Navrhovatelia:
Cestovná kancelária BON TOUR s.r.o., IČO 47126841, Žerotínova bašta 13, 94001 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--