(FO) Pulcová Miriam (22.05.1977)

Stavbárska 787, 96001 Martin

Spisová značka, typ konania:
1K/2/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
19.03.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.02.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.03.2015 - Začaté konkurzné konanie
19.03.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
Navrhovatelia:
Pulcová Miriam, Stavbárska 787, 96001 Martin,
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--