(PO) develop BS s. r. o., IČO 44871210

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
37K/84/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
26.04.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
14.12.2018 - Začaté konkurzné konanie
26.04.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 13.04.2019
do 03.09.2019
Navrhovatelia:
JUDr. Alexandra Molnárová, IČO , Kominárska 2,4 , 83104 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 1 232 446,51 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--