Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/425/2018

(FO) Bobák Jozef (31.08.1964)

Stavbárska 5178, 82107 Bratislava-Vrakuňa

Spisová značka, typ konania:
8OdK/425/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
04.06.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
04.06.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mgr. Ľuboš Jurčo, IČO , Pribinova 25 , 81109 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--