Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/100/2018

(FO) Černák Ján (04.04.1964)

Čeľadice 289, 95103 Čeľadice

Spisová značka, typ konania:
23OdK/100/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
20.03.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
22.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.12.2018 - Vyhlásený konkurz
20.03.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Černák Ján, 289, 95103 Čeľadice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--