Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/436/2018

(FO) Vyletel Jozef (06.02.1966)

Klincová 16637, 82108 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
37OdK/436/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Stav konania:
14.12.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., IČO , Miletičova 5B , 82108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--