Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/103/2018

(FO) Kellnerová Zuzana (11.07.1983)

93 , 95115 Štefanovičová

Spisová značka, typ konania:
30OdK/103/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
od 11.12.2018
Stav konania:
11.12.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kellnerová Zuzana, 93 , 95115 Štefanovičová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--