Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/368/2018

(FO) Bede Juraj (24.04.1956)

Pekná 445, 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
32OdK/368/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
od 15.12.2018
Stav konania:
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
23.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bede Juraj, Pekná 445, 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--