Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/476/2018

(FO) Gaľa Ján (30.10.1983)

Školská 172, 07643 Čierna nad Tisou

Spisová značka, typ konania:
32OdK/476/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
24.04.2019 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
22.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.12.2018 - Vyhlásený konkurz
24.04.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gaľa Ján, Školská 172, 07643 Čierna nad Tisou, Slovensko
Lehoty:
21.01.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
04.02.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
20.02.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--