Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/445/2018

(FO) Mihok Roman (06.12.1969)

Pod Rovnicami 710, 84104 Bratislava-Karlova Ves

Spisová značka, typ konania:
B1-8OdK/445/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
12.01.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.01.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
JUDr. Ján Polomský (42171156) , Šarišské Dravce 215, 08273 Šarišské Dravce, Slovensko
Lehoty:
28.01.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
28.01.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
26.02.2019 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
26.02.2019 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.03.2019 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
Zobraziť viac
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie