Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1125/2018

(FO) Kováčik Ľubomír (22.06.1985)

Ludvíka Svobodu 1758, 96901 Banská Štiavnica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/1125/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Správca:
od 28.12.2018
Stav konania:
28.12.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kováčik Ľubomír, Ludvíka Svobodu 1758, 96901 Banská Štiavnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--