Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/768/2018

(FO) Barboriak Milan (20.03.1966)

Ulica mieru 2389, 98401 Lučenec

Spisová značka, typ konania:
5OdK/768/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
12.02.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
26.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
12.02.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
KASATKIN Recovery, k. s., IČO 50382888, Čajakova 13, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--