Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1131/2018

(FO) Zimanová Anna (11.02.1965)

Sandrická 530/16 , 96681 Žarnovica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/1131/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Stav konania:
26.03.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
26.03.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Zimanová Anna, Sandrická 530/16 , 96681 Žarnovica, Slovensko
Lehoty:
31.12.2018 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
29.01.2019 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.02.2019 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
13.02.2019 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.02.2019 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--