Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1131/2018

(FO) Zimanová Anna (11.02.1965)

Sandrická 530/16 , 96681 Žarnovica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/1131/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Stav konania:
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zimanová Anna, Sandrická 530/16 , 96681 Žarnovica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--