Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1133/2018

(FO) Balážová Monika (24.05.1969)

Šašovské podhradie 73 , 96501 Šašov

Spisová značka, typ konania:
4OdK/1133/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Správca:
Stav konania:
22.03.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
27.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
22.03.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Balážová Monika, Šašovské podhradie 73 , 96501 Šašov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--