Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/287/2018

(FO) Bučková Simona (13.03.1992)

Lipovník 225, 04942 Lipovník

Spisová značka, typ konania:
30OdK/287/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
05.03.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
23.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
05.03.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bučková Simona, 225, 04942 Lipovník, Slovensko
Lehoty:
28.01.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.02.2019 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
27.02.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--