(FO) Vyrobík Ján (16.01.1966)

Korňa 451, 02321 Korňa

Spisová značka, typ konania:
2K/10/2012, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
14.08.2012 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.06.2012 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
04.08.2012 - Začaté konkurzné konanie
14.08.2012 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Herich Vladimír, JUDr., Dončova 13 , 03401 Ružomberok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--