Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/440/2018

(FO) Lovás Branislav (30.11.1972)

Jurigovo nám. 436, 84105 Bratislava-Karlova Ves

Spisová značka, typ konania:
37OdK/440/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
od 17.04.2019
Stav konania:
17.04.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.04.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 19.12.2018
do 16.04.2019
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 8 176,13 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--