Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/442/2018

(FO) Rigo František (03.01.1978)

Šafárikova 168, 90301 Senec

Spisová značka, typ konania:
37OdK/442/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
19.12.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
JUDr. Stanislav Demčák, IČO , Štefánikova 8 , 81105 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--