Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/715/2018

(FO) Čižmár Radoslav (13.06.1976)

Nižný Hrabovec 63, 09421 Nižný Hrabovec

Spisová značka, typ konania:
5OdK/715/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Stav konania:
10.05.2019 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
26.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
10.05.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Čižmár Radoslav, 63, 09421 Nižný Hrabovec, Slovensko
Lehoty:
31.12.2018 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
29.01.2019 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.02.2019 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
13.02.2019 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.02.2019 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--