Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1143/2018

(FO) Berkyová Nadežda (20.11.1962)

Ružiná 54 , 98552 Ružina

Spisová značka, typ konania:
4OdK/1143/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Správca:
od 15.12.2018
Stav konania:
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
28.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Berkyová Nadežda, Ružiná 54 , 98552 Ružina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--