Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1142/2018

(FO) Berky Jaroslav (05.01.1960)

Ružiná 54, 98552 Ružiná

Spisová značka, typ konania:
4OdK/1142/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Správca:
Stav konania:
22.03.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
28.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
22.03.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Berky Jaroslav, 54, 98552 Ružiná, Slovensko
Lehoty:
31.12.2018 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
29.01.2019 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.02.2019 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
13.02.2019 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.02.2019 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--