Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/718/2018

(FO) Bernátová Miriam (24.10.1973)

Letná 1074/7 , 06401 Stará Ľubovňa

Spisová značka, typ konania:
5OdK/718/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
05.02.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
26.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
05.02.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bernátová Miriam, Letná 1074/7 , 06401 Stará Ľubovňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--