Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1141/2018

(FO) Mesíková Barbora (15.12.1990)

Kopernica 39, 96701 Kopernica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/1141/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Správca:
od 15.12.2018
Stav konania:
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mesíková Barbora, 39, 96701 Kopernica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--