Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/729/2018

(FO) Ferencová Ľubomíra (18.11.1972)

Šarišské Čierne 111, 08637 Šarišské Čierne

Spisová značka, typ konania:
5OdK/729/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
21.12.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ferencová Ľubomíra, 111, 08637 Šarišské Čierne, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--