Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/746/2018

(FO) Radičová Renáta (17.10.1979)

Revolučná 186, 05304 Poltár

Spisová značka, typ konania:
5OdK/746/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
27.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 12.12.2018
do 26.07.2021
Navrhovatelia:
Radičová Renáta, Revolučná 186, 05304 Poltár, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--