Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/735/2018

(FO) Balog Alexander (07.12.1968)

Švábovce 249, 05912 Švábovce

Spisová značka, typ konania:
5OdK/735/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
20.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
30.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
20.05.2020 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 05.12.2018
do 10.09.2019
Navrhovatelia:
Balog Alexander, 249, 05912 Švábovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie