Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/380/2018

(FO) Ondrejka Marián (17.09.1945)

Radošina 97, 95605 Radošina

Spisová značka, typ konania:
32OdK/380/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
22.12.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ondrejka Marián, 97, 95605 Radošina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--