Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/491/2018

(FO) Duras Miloš (23.04.1956)

Trenčín , 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
22OdK/491/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Barbora Štefanová
Správca:
Stav konania:
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Duras Miloš, , 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--