Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/117/2018

(FO) Blaho Rastislav (18.12.1976)

Jarok , 95148 Jarok

Spisová značka, typ konania:
28OdK/117/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
od 22.12.2018
Stav konania:
22.12.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Blaho Rastislav, , 95148 Jarok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--