Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/511/2018

(FO) Bebjak Milan (20.03.1976)

Malá okružná 987, 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
38OdK/511/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
16.02.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
16.02.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bebjak Milan, Malá okružná 987, 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--