Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/493/2018

(FO) Bihári Pavol (04.01.1991)

Javorinská ulica 2138, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
22OdK/493/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Barbora Štefanová
Správca:
Stav konania:
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bihári Pavol, Javorinská ulica 2138, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
31.12.2018 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
29.01.2019 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.02.2019 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
13.02.2019 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.02.2019 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--