(PO) HELP plus, s.r.o., IČO 36398748

Garbiarska 905/4, 03101 Liptovský Mikuláš

Spisová značka, typ konania:
2K/32/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
28.02.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.12.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
23.12.2014 - Začaté konkurzné konanie
28.02.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 28.02.2015
do 24.01.2023
od 03.01.2015
do 27.02.2015
Navrhovatelia:
JUDr. Tomáš Šufák (53035861) , Štrková 95/21 , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--