(PO) PREFA Bytča - Hrabové, a.s., IČO 31638988

Bytča - Hrabové , 01401 Bytča - Hrabové

Spisová značka, typ konania:
3K/24/2009, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
od 04.02.2012
Stav konania:
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.12.2009 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bytča, IČO , Treskoňova 815/7 , 01401 Bytča, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--