Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/519/2018

(FO) Suchá Zlata (30.12.1973)

Budovateľská 530/33 , 95804 Veľké Bielice

Spisová značka, typ konania:
22OdK/519/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Barbora Štefanová
Správca:
Stav konania:
13.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.12.2018 - Vyhlásený konkurz
13.02.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Suchá Zlata, Budovateľská 530/33 , 95804 Veľké Bielice, Slovensko
Lehoty:
04.01.2019 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
04.02.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
13.02.2019 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
18.02.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
06.03.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--