(PO) E - TRADE SLOVAKIA s. r. o., IČO 36768448

Červenej armády 1060/13, 03853 Turany

Spisová značka, typ konania:
3K/16/2010, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.06.2010 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šumichrastová Ivana, Mgr. Ing., Jesenského 29 , 03601 Martin, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--