Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/252/2018

(FO) Szabó Imrich (20.06.1951)

Komárno , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
27OdK/252/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
28.12.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Szabó Imrich, , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--