Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/266/2018

(FO) Barkociová Zuzana (04.12.1962)

P.O.Hviezdoslava 382/22 , 92242 Madunice

Spisová značka, typ konania:
36OdK/266/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
03.01.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.01.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--