Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/473/2018

(FO) Rácz Richard (20.09.1975)

Ul. 29.augusta 2281, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
37OdK/473/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Stav konania:
19.04.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.04.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 18.01.2019
do 18.04.2019
Navrhovatelia:
AENEA Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s () , Jozefská 7329/3 , 81106 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
04.02.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
04.03.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
14.03.2019 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
19.03.2019 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
03.04.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--