Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/756/2018

(FO) Maruniak Jozef, Ing. (04.06.1957)

Gen. Svobodu 692/16 , 08901 Svidník

Spisová značka, typ konania:
2OdK/756/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 08.01.2019
Stav konania:
08.01.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
10.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.01.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Maruniak Jozef, Ing., Gen. Svobodu 692/16 , 08901 Svidník, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--